Lub neej tsis yog tos kom cua daj cua dub dhau. Nws yog kawm txog kev ua yeeb yam hauv nag. - Vivian Greene

Lub neej tsis yog tos kom cua daj cua dub dhau. Nws yog kawm txog kev ua yeeb yam hauv nag. - Vivian Greene

Lub neej tsis yog los ntawm kev tos kom cua daj cua dub dhau, tab sis nws yog ntau dua txog kev kawm ua las voos thaum nag, tsuas yog piv txwv qhia tias lub neej tsis mus zoo txhua lub sijhawm.

Koj yuav tsum tau ntsib teeb meem ntau yam ntawm txoj kab, thiab muaj yeej tsis muaj txoj hauv kev uas koj yuav muaj peev xwm khiav ntawm lawv los ntawm lub sijhawm twg. Koj yuav tos tsis tau kom cua daj cua dub dhau mus; es koj yuav tsum tau pib kawm paub txog yuav ua li cas las voos thaum los nag.

Hauv lub neej, koj yuav ntsib ntau yam teeb meem, tab sis koj yuav tsum tsis txhob ntshai ntawm cov kev cov nyom thiab txiav txim siab sawv qhov ncaj.

Koj yuav tsum tsis muaj txoj kev tos rau lub sijhawm nyuaj dhau ntawm, txhua tus los ntawm nws tus kheej. Hloov chaw, koj yuav tsum yog tus neeg zoo uas tuav txhua lub peev xwm los seev cev txawm tias thaum los nag.

sponsors

Nco ntsoov tias txhua tus thiab txhua yam kev ntxhov siab ua kom tau muab rau koj cov kev kawm loj tshaj plaws hauv koj lub neej.

Koj yuav tsum tsis txhob tos txog cov teeb meem kom dhau, tab sis koj yuav tsum khaws qee qhov lossis lwm qhov kev txawj ntse kom koj tuaj yeem tawm tsam kev nyuaj ntawm lub sijhawm nyuaj ntawd, thiab cob qhia koj tus kheej kom kov yeej nws.

Paub tias tsis muaj lub sijhawm nyuaj yuav nyob. Nws yog txhua yam txog koj qhov kev xav uas tseemceeb! Li no, koj yuav tsum ib txwm muaj kev xav los tawm tsam txhua lub sijhawm nyuaj thiab ua zoo hauv koj lub neej, xws li tias koj tau kov yeej txhua yam, thiab muaj lub sijhawm zoo thaum hnub kawg.

Txhua yam thiab txhua yam kev khuam siab yuav muab koj cov lus qhia rau lub neej, thiab tsuas yog thaum koj siv cov kev kawm uas koj paub kom nyob rau xyoo dhau los tuaj.

sponsors