Thaum sau zaj dab neeg ntawm koj lub neej, tsis txhob cia lwm tus tuav tus cwj mem. - Harley Davidson

Thaum sau zaj dab neeg ntawm koj lub neej, tsis txhob cia lwm tus tuav tus cwj mem. - Harley Davidson

Lub neej muaj nqiCov. Nws yog ib qho tseem ceeb peb siv txhua feem me ntsis ntawm nws. Ntawm qhov nce thiab nqis, peb yuav tsum nco ntsoov tias yuav tsis plam tswj peb lub neej. Nws yog qhov tseem ceeb uas peb paub peb lub hom phiaj thiab dhau mus. Nws yog ib qho tseem ceeb rau kev paub dhau los thiab qhib rau kev sim ua tej yam tshiab kom peb thiaj li muaj peev xwm suav tau peb txoj kev mob siab thiab hle peb txoj kev npau suav.

Yuav muaj kev sib tw nyob rau hauv txoj kev, tab sis nws yog rau peb nco ntsoov tias peb yuav tsum ua tiav peb kev npau suav. Qhov no yuav coj mus rau lub neej muaj kev txaus siab thiab yuav xyuas kom meej tias peb tau ua lub neej zoo.

Yuav muaj ntau tus neeg sib txawv uas yuav coj tus yam ntxwv rau peb. Tab sis peb yuav tsum tsis txhob cia cov cawv no hloov dua siab tshiab los ua kom muaj lub hwj chim los coj peb lub neej. Koj tuaj yeem xav tias tus neeg ntawd yog koj tus neeg zoo. Tej zaum nws yuav yog qhov tseeb thiab. Tabsis plam tug tswj koj lub neej ua kuam koj ua tau tej yaam kws lwm tug yuav ua.

Koj plam tawm ntawm koj tus kheej thiab koj lub peev xwm los cuam tshuam rau koj tus kheej. Koj dhau los ua tus neeg thiab poob siab thaum koj nyob ntawm koj tus kheej. Yog li ntawd, nws yog qhov tseem ceeb kom muaj lwm tus raws li kev tshoov siab tab sis muaj kev tswj hwm ntawm peb tus kheej.

sponsors

Tus cwj mem los sau zaj dab neeg ntawm koj lub neej yog nyob hauv koj txhais tes thiab koj tuaj yeem muab nws kev taw qhia nws tus kheej. Koj tuaj yeem ua qhov yuam kev, tab sis koj yuav tsis xav tias lub txim txhaum tsis tos koj tus kheej vim koj tau ua lawv ntawm koj tus kheej. Koj yuav kawm tau los ntawm nws, txav mus thiab caum kom tau zoo, txhua tus ntawm nws yog ib tus neeg uas vam khom tau tus kheej.