Lub neej dhau los tsis yooj yim. Nws siv kev tu siab kom paub tias kev zoo siab yog dab tsi, suab nrov kom txaus siab rau kev ntsiag to, thiab qhov tsis muaj nuj nqis rau qhov muaj. - Anonymous

Lub neej dhau los tsis yooj yim. Nws siv kev tu siab kom paub tias kev zoo siab yog dab tsi, suab nrov kom txaus siab rau kev ntsiag to, thiab qhov tsis muaj nuj nqis rau qhov muaj. - Anonymous

dawb paug

Lub neej dhau los tsis yooj yim. Nws siv kev tu siab kom paub tias kev zoo siab yog dab tsi, suab nrov kom txaus siab rau kev ntsiag to, thiab qhov tsis muaj nuj nqis rau qhov muaj.
- Anonymous

Koj Yuav Tsis tas li ntawd Xav