Tsis txhob ntseeg cov lus, ntseeg ua. - Anonymous

Tsis txhob ntseeg cov lus, ntseeg ua. - Anonymous

Lo lus poob tag tsis muaj dab tsi uaCov. Peb yuav zaum thiab xav txog qhov sib txawv uas peb xav ua. Txawm tias nws yog ib qho tseem ceeb los npaj, tab sis nws tseem ceeb tshaj qhov koj coj nws ua. Yog tias peb tsis ua, ces cov no dhau los ua cov lus khoob. Tib neeg yuav tsis tso siab rau ib tug neeg uas tsis ua li nws hais.

Thaum koj ua yam uas koj ntseeg hauv, nws muaj kev cuam tshuam, thiab nws muaj txiaj ntsig rau lwm tus lub neej. Qhov kev cuam tshuam no ua rau tib neeg nco peb, thiab peb tau txais kev hwm rov qab los. Yog li ntawd, mloog zoo rau koj cov yeeb yam kom ntau li ntau koj mloog zoo rau kev npaj nws.

Yog tias koj pom tias ib tug neeg cog lus ntau, ib txwm taug qab lawv ua. Nws yuav qhia koj txog lawv tus xeeb ceem. Nws yog qhov yooj yim to taub yuav ua li cas ib tug neeg yog raws li lawv ua. Tsis txhob ntseeg cov neeg uas tsis ua raws li lawv cov lus hais los ua.

Thaum ib tug ua, nws yuav tsum ua lawv qhov zoo tshaj plaws kom ua tiav. Yog lawm, nws yog qhov tseeb tias tsis yog txhua qhov kev cog lus yuav khaws cia vim tsis muaj xwm txheej tsis xwm yeem, tab sis nws yog kev rau siab ua kom pom thiab suav.

sponsors

Thaum koj rhuav tshem lwm tus txoj kev cia siab, nws yuav luag tsis tau txais qhov ntawd rov qab. Ua haujlwm tau nyiaj kuj yog ib qho nyuaj. Yog li ntawd, muaj tseeb rau koj cov lus thiab tig lawv mus rau qhov kev cuam tshuam. Qhov no pab kom cov neeg ntseeg koj thiab ua kom muaj kev sib raug zoo.

Yog li ntawd, yuav tsum ua tib zoo saib yuav ua li cas koj ntseeg nrog kev ntseeg siabCov. Yuav tsum paub leej twg yuav ntseeg thiab yuav ua li cas khaws lwm tus txoj kev cia siab ib yam nkaus. Nws pab kom koj tau txais kev hwm thiab tsa koj tus kheej mus ua ib tug neeg vam tau.

Koj Yuav Tsis tas li ntawd Xav